Op 25 november is het het actieprogramma van de TerrAgenda voor 2022 gepresenteerd. De bodemopgaven die zich aandienen hebben één ding gemeen: ze hebben ruimte nodig, deels onder het maaiveld. De bodem een stem geven en landdegradatie op nul zetten, dat is de horizon voor de zes opgaven die we willen aanpakken. Lees meer in het actieprogramma en laat ons weten via bodem@bewustbodemgebruik.nl wat jouw bijdrage kan zijn. Actieprogramma TerrAgenda 2022

Tijdlijn

overzicht →