De 24 bodemambassadeurs van het Initiatief Bewust Bodemgebruik en hun netwerk kijken terug op de opbrengsten van het Internationale Jaar van de Bodem (2015). De opbrengsten zijn samengevat in de TerrAgenda (pdf, 60 kB).

Voor een aantal van deze agendapunten zijn TerrAkkoorden in de maak: afspraken over de omgang met de bodem, waardoor het functioneren van de bodem structureel verbetert.

De ambassadeurs spreken elkaar op 27 oktober 2016 over:

  • ‘bodembewust boeren’
  • ‘stadsbodemmeesterschap’
  • ‘gevecht om de diepe ondergrond’
  • ‘bodem in de nationale omgevingsvisie’.

Initiatief Bewust Bodemgebruik organiseert de ambassadeursbijeenkomst. Felix Rottenberg leidt de bijeenkomst.

Tijdlijn

overzicht →