Op 12 juni 2023 hebben de bodemambassadeurs en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijeenkomst georganiseerd. De staatssecretaris ging daar in gesprek met selecte groep van 30 bestuurders. Bestuurders die allemaal in hun werk iets merken van het belang van een vitaal en goed functionerend water- en bodemsysteem. Het werd een bijeenkomst met veel waardering voor de kamerbrief van november 2022, maar ook de wens om daar aan de hand van praktijksituaties over door te praten.

Aan die behoefte zal invulling worden gegeven door uitwerkende gesprekken te voeren over ‘regie in de stadsbodem’, ‘bodemdaling’ en ‘klimaatadaptatie, sponswerking van de bodem’.

Tijdlijn

overzicht →