Grondeigendom heeft fundamentele invloed op economie, samenleving en duurzaam bodemgebruik.

Sinds 2013 heeft het Initiatief Bewust Bodemgebruik het onderwerp ‘Eigendom van Grond’ geagendeerd als thema én maatschappelijke opgave. Grondeigendom blijkt van fundamentele invloed op economie, samenleving en duurzaam bodemgebruik. Via het thema Grondmobiliteit (zie verhaal Grondmobiliteit) werken ook andere consortia aan dit onderwerp.

CoP van Innovatienetwerk
Het Initiatief Bewust Bodemgebruik is gevraagd deel te nemen aan een CoP van Innovatienetwerk (zelfstandig bestuursorgaan van ministerie Economische Zaken) op hetzelfde thema. Het project Eigentijds eigendom van grond heeft vorig jaar een succesvolle dialoogreeks opgeleverd met ene heldere krachtenveldanalyse. Dit jaar wordt het project voortgezet met de ontwikkeling van scenariostudies op basis van een aantal ‘Learning Journies’ en ‘Story Telling’.

Voorbeeld: bodemvruchtbaarheid borgen bij botsende belangen
Borging van lange termijn bodemvruchtbaarheid is noodzakelijk vanuit het oogpunt van voedselvoorziening. Bodemvruchtbaarheid staat echter onder druk: in de voedselketen heeft alleen de boer rechtstreeks contact met de bodem. Vanuit de druk van de markt wordt hij steeds meer gedwongen te focussen op de korte termijn (mechanisatie, zwaardere machines, latere oogst gewassen), ten koste van bodemvruchtbaarheid op lange termijn. Op onze rijkste landbouwgrond zoeken boeren na één generatie landbouw bedrijven, een uitweg uit bodems met een steeds verder verslechterende structuur. Deze situatie blijft, zolang de grondprijs en de waarde van de grond (bepaalt door de bodemvruchtbaarheid) niet met elkaar in verband zijn.

Informatie
Over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jos Verheul

Tijdlijn

overzicht →