De bodem, je partner!

De Verenigde Naties hebben in 2015 een agenda voor duurzame ontwikkeling uitgebracht: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Deze agenda bevat zeventien Sustainable Development Goals (SDGs) ofwel duurzaamheidsdoelen. Vrijwel alle lidstaten hebben afgesproken deze doelen te halen, met het jaar 2030 als deadline. De doelen lijken op de opgaven die we in Nederland ook kennen. Maar er is één belangrijk verschil met de nationale agenda: wereldwijd zijn er ook afspraken gemaakt over het herstel van ecosystemen, land en bodem (SDG 15).

Symposium

Het Bodem Breed Symposium stond op 16 mei 2019 in Concertgebouw De Vereeniging te Nijmegen in het teken van de Sustainable Development Goals.  Vrijwel alle landen hebben zich aan deze doelen voor 2030 gecommitteerd. Om dat te realiseren is een goed functionerend natuurlijk (bodem- en water) systeem hard nodig.

Margot de Cleen, Co Molenaar en Marco Vergeer van het Initiatief Bewust Bodemgebruik hebben voor het blad Bodem van juni 2019 verslag (pdf, 325 kB)gedaan van de bevindingen op het Bodem Breed Symposium.

Meer informatie

Op de site van het Bodem Breed Symposium is meer te lezen over deze dag. Ook is via deze site het gehele juni nummer van het blad Bodem te downloaden.

Tijdlijn

overzicht →