Om de waarde van de bodem te laten zien als de bodem niet wordt bewerkt en er voedselproductie op plaatsvindt, is voor de Green Deal Voedselbossen vanuit de co√∂rdinatierol van het initiatief Bewust Bodemgebruik de film ‘Bodem onder het voedselbos’ gemaakt.

Marc Siepman legt de voordelen van een voedselbos uit door de bodem op de Utrechtse Heuvelrug te bekijken. Een onbewerkte bodem, die bedekt is met blaadjes geeft het bodemleven de kans om het organisch stofgehalte te verhogen. Schimmels kunnen op die manier grote netwerken gaan vormen waardoor voedingselementen over een grotere afstand kunnen worden uitgewisseld. Het voedselbos is een productiesysteem waarbij de voordelen van het natuurlijk bos samengaan met voedselproductie en biodiversiteit.

 

Tijdlijn

overzicht →