Voedselbossen zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen. Dat vraagt om nadere afbakening. Daarom hebben overheden, beleidsmakers, koplopers en faciliterende partijen in 2017 de Green Deal Voedselbossen ondertekend. Samen zetten zij zich in om het areaal voedselbossen te vergroten. Zij werken intensief samen om ruimte in wet- en regelgeving te organiseren, onderzoek te doen, kennis uit te wisselen en die te delen met belangstellenden in de samenleving. De Green Deal loopt tot eind 2021. Daarna volgt een nog nader uit te werken samenwerkingsverband. Het initiatief Bewust Bodemgebruik is mede-initiator en partner van de green deal en verzorgt de coördinatie.

Voor partijen in het kader van de Green Deal Voedselbossen laat een specifiek ecosysteem zich als voedselbos kwalificeren op basis van de volgende kenmerken: Een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen. Met aanwezigheid van:

  • een kruinlaag van hogere bomen;
  • minimaal 3 van de andere niches of vegetatielagen van resp. lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
  • een rijk bosbodemleven;

Een voedselbos heeft een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist.“ Eigentijdse voedselbossen zijn bij uitstek te ontwikkelen als multifunctionele systemen, waarin de productie van voedsel zich laat combineren met meerwaarden in domeinen zoals educatie en recreatie. Net als natuurlijke bossen vervullen zij bovendien ecosysteemdiensten voor hun wijdere omgeving.

Meer informatie over de Green Deal Voedselbossen is te vinden op de website greendealvoedselbossen.nl/

Contactpersonen:
Erik Verhallen, initiatief Bewust Bodemgebruik
Renée Zijlstra, initiatief Bewust Bodemgebruik

Tijdlijn

overzicht →