Op 5 oktober 2015 had het Initiatief Bewust Bodemgebruik samen met Nudge een burgerconsultatie.
Doel was inzicht krijgen in bodemonderwerpen die burgers aanspreken om volgend jaar een campagne te starten.
De vraag waar het Initiatief bewust Bodemgebruik graag antwoord op zou willen krijgen was: Hoe kunnen we bewust bodemgebruik stimuleren?

In molen de Ster in Utrecht gingen 25 mensen aan tafel en bespraken welke bodemonderwerpen hen energie geven om daadwerkelijk iets mee te willen doen. Aan de orde kwamen groen in de omgeving, biomassa, water, bodemkwaliteit en voedsel en GFT.
Experts leidden de onderwerpen in en daarna kon iedereen in een aparte ronde reageren waarbij onderwerpen werden geïdentificeerd, negatieve gevoelens werden geuit, wensbeelden werden gewisseld en de beste ideeën werden aangewezen.

Rode lijn is om onderwerpen te kiezen die dichtbij staan, bij de uitwerking van een idee te zorgen voor goede voorlichting en ondersteuning te zoeken naar een manier van beloning. Dus niet alleen een idee aan te leveren maar ook begeleiden.
Nu verder met het uitwerken van de oogst, en hoe we verder gaan met composteren in de wijk, groencoaches en de wijktuinman, stenen eruit en groen erin of voor vergroenen van schoolpleinen. Nog andere suggesties? Laat het weten op bewustbodemgebruik.nl.

Informatie
Met vragen over deze Nudge kunt u terecht bij Margot de Cleen, Liesbet Dirven-van Breemen en Marco Vergeer van Initiatief Bewust Bodemgebruik

Tijdlijn

overzicht →