Het Programma Verrijkende Landbouw is het startpunt voor een brede maatschappelijke samenwerking om een nieuw landbouwsysteem te introduceren. Een systeem B dat ten opzichte van het huidige systeem (systeem A) een positief effect heeft op bodem en landgebruik. Het programma is ontstaan uit het netwerk van het initiatief Bewust Bodemgebruik en wordt ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Royal HaskoningDHV, Aequator, De Coöperatieve Samenleving, Kadaster en RiBuilT en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat . Het programma Verrijkende Landbouw zoekt nadrukkelijk naar verbreding en verbinding met partners die ook willen werken aan een verrijkende landbouw. Zo zijn we een samenwerking aangegaan met Voor de Oogst van Morgen, een lab met circa 80 deelnemers dat zich richt zich op een veerkrachtiger en duurzamer natuur-, landbouw- en voedselsysteem.

Om systeem B te ontwikkelen maken we gebruik van de kennis en ervaringen van de vele initiatieven en experimenten van “koplopers” die waardevolle kennis ontwikkelen en elementen aanbrengen van wat in samenhang zal kunnen groeien naar dat nieuwe systeem. Binnen systeem B stellen wij ‘land’, ‘waarde’ en ‘mens’ op een nieuwe manier centraal. Eind 2020 levert het samenwerkingsverband:

  • Een samenhangende beschrijving van een mogelijk systeem B
  • De contouren van een gebiedsbenadering, van Land, naar Waarde naar Mens,  zoals ontwikkeld en uitgeprobeerd in de workshops
  • Aanbevelingen voor benodigde systeemveranderingen: kennisstructuren, beleid, financieringssystemen
  • Een transitie agenda voor 20 jaar

Meer informatie over het programma Verrijkende Landbouw is te vinden op de website verrijkendelandbouw.nl

Contactpersoon:
Renée Zijlstra, initiatief Bewust Bodemgebruik

 

Tijdlijn

overzicht →