Sleutelrol voor bodem in realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen

Het artikel, met de moeilijke titel: “Soil as a Basis to Create Enabling Conditions for Transitions Towards Sustainable Land Management as a Key to Achieve the SDGs by 2030” beschrijft hoe vanuit het inzicht dat bodem kan bijdragen aan de SDGs en vanuit inzicht in de transitieleer het mogelijk is om de maatschappelijke processen te begrijpen en om de juiste kennis op het juiste moment in te brengen.

Samenhang tussen economische, sociale en biologische sfeer

In het artikel wordt inzichtelijk gemaakt hoe verschillende SDGs bijdragen aan economische, sociale en natuurdoelen en hoe deze zijn onder te verdelen in een economische, sociale en biologische sfeer. Deze sferen hebben een verschillende dynamiek en tijdsschaal, maar zijn wel allen met elkaar verbonden. Dit gegeven is belangrijk omdat de verschillen in dynamiek en tijdschaal veroorzaken dat de sferen niet in samenhang worden beschouwd, terwijl ze elkaar wel beïnvloeden. Juist daarom is een integrale en holistische aanpak nodig om een balans tussen deze sferen te realiseren. De bodem speelt hierin een cruciale rol. In het artikel wordt met voorbeelden aangegeven wat nodig is om wel tot samenhang en balans te komen. In theorie, maar ook met voorbeelden uit de praktijk.

Dialoog een Robuuste Bodem onder de SDGs

De dialoog die Rijkswaterstaat en het Ministerie van IenW samen met de Nationaal Coördinator SDGs en het Initiatief Bewust Bodemgebruik in 2017 is gestart onder de titel “een robuuste bodem onder de SDGs” vormt de aanleiding voor dit artikel. Gesprekken, bijeenkomsten en onderzoeken, hebben invulling gegeven aan deze dialoog waarin ook inzichten vanuit de transitieleer zijn meegenomen.

Het artikel dat is geschreven door van Saskia Visser, Saskia Keesstra, Gilbert Maas (allen WUR) en Margot de Cleen en Co Molenaar (Intiatief Bewust Bodemgebruik) is gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Sustainability.
Download hier het voledige artikel (pdf, 3.1 MB).

Margot de Cleen en Co Molenaar: auteurs artikel “Soil as a Basis to Create Enabling Conditions for Transitions Towards Sustainable Land Management as a Key to Achieve the SDGs by 2030”

Tijdlijn

overzicht →