Land: gemeenschappelijk domein van grond en grondstoffen

Wat we nodig hebben voor volhoudbaar landgebruik, is een grote omslag in denken én doen. Hoe voorkomen we verkwisting? Door werkelijk de hele cyclus van een dienst of functie mee te nemen in de berekening, en onze keuzes te baseren op een volhoudbaar evenwicht van land. En… door minder hoge eisen te stellen aan onze levensstandaard…

Lees meer in ons verdiepend vlugschrift.

Tijdlijn

overzicht →