Antoine Heideveld

Antoine Heideveld is directeur van Het Groene Brein. Het Groene Brein bestaat uit een netwerk van wetenschappers die zich richten op duurzame economie. Het Groene Brein ondersteunt ondernemers, burgercooperaties en overheden die deze nieuwe, duurzame economie willen realiseren.

Het Groene Brein koppelt concrete vragen uit de praktijk met wetenschap en kijkt hierbij ook naar verdienmodellen voor betreffende partijen. Heideveld is tevens voorzitter van de VVM en van de Coöperatie Leren voor Morgen. Via deze functies zet Heideveld zich in voor een duurzame verbinding tussen bedrijven en kennis met als doel een versnelde transitie naar de nieuwe economie.

Ambassadeurs

overzicht →