Bert Gijsberts

Bert Gijsberts is geboren in Bant, getogen in oostelijk Flevoland en woonachtig in Almere, kortom een echte Flevolander. Bert Gijsberts was jarenlang eigenaar van een groenvoorzieningen bedrijf en vele jaren bestuurder landelijke branche organisatie en van MKB nederland en VNONCW. Van 2016 tot 2019 lid van Provinciale Staten Flevoland voor de VVD. Van 2012 tot 2015 was hij gedeputeerde van de provincie Flevoland met in zijn portefeuille o.a. ruimtelijke ordening, natuur en landschap, water , platteland , Almere 2.0 en Europa

Bert Gijsberts ze,e zich in de Provinciale Staten in voor onder andere een vitaal en leefbaar platteland met kwaliteit bodem en water, een sterke innovatieve landbouwsector en een grote natuurkwaliteit met kansen voor recreatief ondernemerschap. Bert Gijsberts heeft ook gewerkt als verbinder voor de Floriade 2022 aan het organiseren van het netwerk van lokale , regionale, nationale en internationale bedrijven met als thema’s, groen, voeding, energie, water en duurzaamheid.

Vanwege gezondheidsredenen is Bert Gijsberts momenteel alleen nog actief in enkele bestuursfuncties (o.a. lid van de Algemene Vergadering van het waterschap Zuiderzeeland), en is hij nog steeds betrokken bij diverse bodemzaken op landelijk niveau.

Ambassadeurs

overzicht →