Eric van Griensven

Eric van Griensven werkt al ruim 17 jaar bij Brabant Water, momenteel als hoofd Bestuurszaken. Opgeleid als Hydroloog weet hij alles over (grond) water. Hij zet zich in voor systeemdenken en een gebiedsgerichte benadering m.b.t. grondwaterbeheer. Hij pleit voor het integraal benaderen van grondwaterbeheer, en het afwegen van verschillende aspecten zoals klimaat aspecten, economische aspecten, boven en ondergronds ruimtegebruik, sanering en risicobeheersing aangaande verontreiniging maar ook de energietransitie en de ruimtelijke inpassing van duurzame energie. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is samenwerking tussen verschillende partijen en afstemming in de planvorming fase.

Ambassadeurs

overzicht →