Geert Gabriëls

Geert Gabriëls is Wethouder en politiek leider Weert. In zijn portefeuille zit Cultuur, Onderwijs, Duurzaamheid, Biodiversiteit, Landbouw en Natuur. Gabriëls is de eerste locoburgemeester van Weert. Geert Gabriëls zet zich onder andere in voor het beschermen van natuurwaarden en duurzame landbouwinitiatieven. Hij is van mening dat natuur, met haar diversiteit en kringlopen ons meer kan bieden dan we doorhebben.

Hij is in zijn portefeuille Biodiversiteit vooral bezig met het vergroenen van de stad en het buitengebied. Voorbeelden van projecten zijn het aanleggen van Tiny forests in verschillende wijken, het realiseren van vele hectaren bos in het buitengebied en het project ‘elke dag een boom in de stad’. Het thema ‘bodem’ komt vooral aan bod in zijn portefeuille Landbouw.

 Fotograaf Linda Beelen

Ambassadeurs

overzicht →