Isabelle Diks

Isabelle Diks is per 22 april 2020 wethouder van de gemeente Groningen. In haar portefeuille heeft ze Verbinding sociaal domein, Zorg & Veiligheid, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid, Inkomen & Schulden en is ze Wijkwethouder Oost. Eerder was zij onder meer lid van de Tweede Kamer waar ze zich bezighield met Buitenlandse handel, Ontwikkelingssamenwerking en Defensie.

Diks zet zich in voor het verbeteren van de relatie tussen de stedelijke omgeving, de bodem en preventieve gezondheidszorg. Een groenere en meer biodiverse leefomgeving heeft immers direct positieve effecten; mensen voelen zich onderling meer verbonden en ervaren meer welbevinden. Dat leidt tot Meer Gezonde Jaren, dé ambitie van Groningen.

Naast haar werk heeft Diks een aantal nevenfuncties. Zo is zij o.a.

  • Landelijk bodemambassadeur namens het Initiatief Bewust Bodemgebruik
  • Ambassadeur Operatie Steenbreek
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Erkende Streekproducten
  • Ambassadeur nationale duurzame huizenroute
  • Voorzitter Oogstfonds

Ambassadeurs

overzicht →