Leo Klaassen

Leo Klaassen stelt dat bodem , water en lucht om in-  en van te leven als zo vanzelfsprekend worden ervaren dat we niet altijd stil staan bij de condities voor het behoud van kwaliteit van de leefomgeving. De dagelijkse ervaringen met activiteiten  in het milieu geven aan dat het met elkaar zoeken naar bewust en innovatief gebruik helpt voorkomen dat problemen onomkeerbaar worden.

Leo Klaassen is werkzaam geweest bij de Rijksoverheid in de sectoren landbouw , recreatie en natuur. In het bijzonder is hij betrokken geweest bij verwerving inrichting , beheer en onderhoud van landbouwgronden, recreatie- en natuurterreinen en bos. Ook is hij voorzitter geweest van een Zelfstandig Bestuursorgaan belast met de afhandeling van schade aan landbouwgewassen en het bevorderen van alternatieve methoden om schade te voorkomen. Hij was directeur Provincie Zuid-Holland en voorzitter van het Overlegorgaan Samenwerkende organisaties Openluchtrecreatie.

Sinds 2013 is Leo Klaassen directeur- secretaris van de Omgevingsdienst Haaglanden. Daarnaast is hij:
·       Voorzitter bestuur van de Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk
·       Bestuurslid Omgevingsdiensten Nederland portefeuille Omgevingswet.

 

Ambassadeurs

overzicht →