Leonie van der Voort

Leonie van der Voort is directeur van Cascade, de brancheorganisatie zand en grindwinners en het overige oppervlaktedelfstoffen winnende bedrijfsleven   Hoewel activiteiten van de leden van Cascade daadwerkelijk fysieke ingrepen in de bodem zijn, kan dit duurzaam door nieuwe functies te creëren voor natuur, biodiversiteit, waterveiligheid  en recreatie. Cascade oriënteert zich op dit moment op de rol van primaire grondstoffen in de circulaire economie waarin winning, duurzaam landgebruik, realisatie waterveiligheid en natuur leidend is.

Cascade is de naam van de branchevereniging voor zand- en grindproducenten en de overige oppervlatedelfstoffen winnend bedrijfsleven in Nederland. Cascade heeft momenteel 19 leden. Deze vertegenwoordigen ongeveer 85% à 90% van de Nederlandse primaire grondstoffen (zand, grind en klei). Daarnaast houden de leden zich bezig met de herinrichting van de gebieden waar zij deze bouwgrondstoffen winnen.

Winningsproces grondstoffen

Cascade betekent letterlijk ’trapsgewijze waterval’. Deze naam staat symbool voor het winningsproces van zand, grind en klei, waarbij stromend water en continue landschapsontwikkeling centraal staan. Een proces dat naast hoogwaardige bouwgrondstoffen ook volop kansen oplevert voor gebiedsontwikkeling.

Duurzaam produceren

Voor de leden van Cascade staat het duurzaam produceren van bouwgrondstoffencentraal. Zo kan zand- en grindwinning bijvoorbeeld gezien worden als een belangrijk fundament voor allerlei vormen van gebiedsontwikkeling. Het kan de basis zijn voor het ontwikkelen van natuur, recreatie, wonen aan het water, veiligheid door rivierruiming en waterberging. Bij de ontwikkeling van de functie-combinaties is het streven er altijd op gericht om tot een zo groot mogelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit te komen.

Ambassadeurs

overzicht →