Nel Sangers

Na een jarenlange carrière bij diverse gemeenten, rijksoverheid en Staatsbosbeheer heeft ze de overstap gemaakt naar zelfstandig ondernemerschap.

Als bestuurlijke bruggenbouwer helpt ze doelen realiseren. Ze heeft 35 jaar werkervaring bij drie gemeenten, de Rijksoverheid: bij de Dienst Landelijk Gebied en als kwartiermaker van het Gemeenschappelijk Ontwikkelings Bedrijf voor de Rijksoverheid. In de natuurwereld heeft ze 8 jaar gewerkt als adjunct-directeur Staatsbosbeheer met o.a. de vastgoedportefeuille en landelijke financieringsconcepten.

  • Directeur Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels
    Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming.
  • Directeur Knarrenhof Nederland
    Knarrenhof realiseert woonhofjes voor woongroepen van zelfredzame senioren.
  • Voorzitter Commissie Monitoring Bodemdaling door gasonttrekking op Ameland
  • Voorzitter Agrarisch Collectief Deltaplan Landschap (gebied Oost-Brabant)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Voedselbossen Nederland
  • Lid van de Raad van Toezicht van landgoed de Reehorst in Driebergen

Ambassadeurs

overzicht →