Peter de Ruiter

Prof. dr. Peter de Ruiter is bodemecoloog, en heeft als emeritus hoogleraar gastaanstellingen bij de WUR en de UvA. Zijn wetenschappelijke expertise ligt op het snijvlak van bodembiologie en bodemkwaliteit.

Hiervoor is hij 4 jaar directeur  geweest van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de UvA. Verder is de Ruiter voorzitter van de Tafel Levenswetenschappen, één van de disciplinaire adviescommissies van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en is hij lid van de Intergovernmental Technical Panel on Soils, een adviesorgaan van de wereldvoedselorganisatie FAO.

Ambassadeurs

overzicht →