Piet van IJzendoorn

In 1982 startte Piet van IJzendoorn als boer in Flevoland het gemengde bedrijf Zonnehoeve. Hij ontwikkelde, samen met anderen, diverse onderling verbonden bedrijfstakken. Ook is hij actief in meerdere maatschappelijk vernieuwende organisaties,  en was onder andere 6 jaar voorzitter van de vereniging van Biodynamische landbouw.

Piet van IJzendoorn (1948) groeide op in de Betuwe op een boerderij, een groot familiebedrijf met alle takken van land- en tuinbouw, waaraan een loonbedrijf verbonden was. Van jongs af aan hielp hij mee op het bedrijf. Hij maakte, vanuit de trekkercabine, de schaalvergroting in de landbouw en de toename van het kunstmest- en gifgebruik in de jaren zestig van de vorige eeuw, aan den lijve mee.

Na zijn afstuderen als milieukundige, en een kennismaking met de biodynamisch landbouw, werd hij in 1975 praktijkleraar akkerbouw en veeteelt op de Warmonderhof, een landbouwschool voor biodynamische landbouw. Later studeerde hij nog pedagogiek en in 2006 behaalde hij het masterdiploma orthopedagogiek.
 In 1982 startte Piet als boer op een kaal stuk land van 50 ha, in Flevoland, waar hij aan de slag ging zijn ideeën over biodynamische landbouw vorm te geven. Hij begon het gemengde bedrijf Zonnehoeve, en ontwikkelde, samen met anderen, diverse onderling verbonden bedrijfstakken. Piet woont en werkt nog steeds op de Zonnehoeve in de landbouw, de paardenafdeling en zorg, daarnaast is hij actief in meerdere maatschappelijk vernieuwende organisaties,  was onder andere 6 jaar voorzitter van de vereniging van Biodynamische landbouw. Sinds 2012 ondersteunt hij als stille vennoot de groep jonge ondernemers, die bezig zijn het bedrijf de toekomst in te dragen.

Burgemeester Gerrit Jan Gorter van Zeewolde heeft Piet van Ijzendoorn in 2019 tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. Piet kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange en intensieve bijdrage aan de ontwikkeling van de alternatieve landbouw, biologische en biologisch-dynamische landbouw en de professionalisering van zorgboerderijen. “Deze onderscheiding is een erkenning van een beweging van mensen die iets willen: de transitie van het landbouwsysteem naar een systeem waarin de vruchtbaarheid van de bodem centraal staat”, zei Piet in zijn dankwoord.

Ambassadeurs

overzicht →