Rien Herber

Rien Herber is hoogleraar geo-energie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier houdt hij zich bezig met het optimaliseren van de winning van fossiele brandstoffen en het zoeken naar nieuwe, duurzame energiebronnen. Hij zet zich in voor goede coordinatie in de ondergrond in relatie tot mijnbouwactiviteiten. Hiervoor was hij onder meer adjunct-directeur bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Hoofd Exploratie voor Europa bij Shell.

Naast zijn werk heeft Rien een aantal nevenfuncties. Zo is hij o.a.

  • Lid van de MijnRaad,
  • Lid van de Raad van Toezicht KNMI,
  • Lid van de Raad van Toezicht Geologische dienst Nederland en bestuurslid bij TKI Gas (Topsector Energie).

Ambassadeurs

overzicht →