Tanja Klip-Martin

‘Bodem en ondergrond vormen het fundament van ons bestaan.’

Tanja Klip-Martin is als bestuurder al jarenlang betrokken op de bodem, het klimaat, energie en waterbeheer. Van 2007 tot 2013 was zij Gedeputeerde bij de provincie Drenthe en sinds 1 maart 2013 is zij dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe. Daar stopt ze per 1 januari 2021. Als Eerste Kamerlid voert zij sinds juli 2016 namens de VVD het woord over onder meer energie/mijnbouw, klimaat, waterstaat en Omgevingsrecht. Ze is opgeleid als kunsthistoricus aan de Universiteit Leiden en werkte onder meer bij het Noord-Brabants Museum. Ooit koos ze voor de politiek, omdat ze het democratisch bestel een hoog en kostbaar goed vindt. Vanuit haar bestuurlijke functies zoekt ze graag de samenwerking met partners en bewoners in het gebied op.

‘Onze bodem is ontzettend belangrijk. Het is niet alleen de solide basis waarop we wonen en leven, het vormt ook een fundament voor ons energiebeleid. Denk aan het winnen of opslaan van warm of koud water in de bodem en diepere ondergrond. Ook fungeert de bodem als spons voor ons waterbeheer en bevat een theelepel grond wel een miljard micro-organismen, essentieel voor het leven op aarde. Bij al de opgaven waar we de komende jaren voor staan hebben we de bodem nodig en ons huidige bodemgebruik heeft zijn grenzen bereikt. We moeten bij het toewijzen van functies daarom de bodem volgen. Dat vraagt om integrale samenwerking en aanpassingsvermogen; niet alles kan overal.’

 

 

Ambassadeurs

overzicht →