Willem Ferwerda

Willem Ferwerda is directeur en oprichter van Commonland en nummer 1 op de lijst van groene doeners en denkers 2016

Commonland, is een organisatie die een model heeft ontwikkeld om grote gedegradeerde gebieden op basis van een holistische aanpak met bijpassende business models duurzaam te beheren en te herstellen in samenwerking met lokale partijen, overheden, bedrijven en investeerders.
Dit ‘4 Returns model’, ontwikkelt door Willem Ferwerda gaat er van uit dat elk te herstellen gebied resulteert in vier ‘returns’; inspirationele, sociale, natuur en financiële returns. Deze 4 Returns worden geleverd in door landschap zoneringsaanpak (3 zones) gedurende een periode van minimaal 20 jaar.  Het 4 Returns model heeft als doel een alternatief te bieden voor het huidige business model van landschapsbeheer: maximalisatie van Return on Investment per hectare, hetgeen overal leidt tot degradatie, ofwel vier verliezen: verlies aan lokale banen, biodiversiteit, duurzaam financieel rendement, en zingeving. Na het testen van het model in vier grote gebieden in Spanje, Australië, Zuid-Afrika en Nederland is Commonland ervan overtuigd dat het model werkt. Er wordt nu gewerkt aan opschaling via het online delen van de tools en lessen in een platform, samenwerking met andere landschapspartners wereldwijd, en het onderbouwen van het financieringsmodel voor investeerders en overheden.

In 2016 staat voor het eerst in het achtjarig bestaan van de Duurzame 100 iemand uit de natuurwereld op de eerste plaats. De ecoloog Willem Ferwerda staat boven aan de lijst van de Duurzame 100 om zijn grootse aanpak om kaalgeslagen gebieden te herstellen, heeft zeer veel indruk op de jury gemaakt. Met zijn brede visie bloeien onleefbaar geworden plaatsen weer op. Letterlijk, met natuurherstel, maar ook figuurlijk met de terugkeer van economische functies.

Duurzame 100

100 mensen die in Nederland actief zijn in het brede veld van duurzaamheid en natuur. Dat kunnen personen zijn uit het bedrijfsleven, de politiek, de wetenschap, van ngo’s, netwerkorganisaties, adviesbureaus, lokale clubs en de overheid.

Commonland

In Nederland heeft Commonland de 4 Returns organisatie Wij.Land opgericht, met als focus het duurzaam beheer en herstel van het veenweidegebied rondom Amsterdam (125,000 ha). Daarnaast heeft het een Lab opgezet, met uiteindelijk doel om mensen te inspireren op andere plaatsen aan de slag te gaan met grootschalig landschapsherstel, een combinatie van duurzame economische ontwikkeling en natuurherstel, door alle belanghebbenden in die gebieden en investeerders een gezamenlijk een plan te laten ontwikkelen. Inmiddels hebben zich vijf regio’s aangemeld.

Win-win situatie

Degradatie van ecosystemen en daarmee bijvoorbeeld de erosie van landbouwgrond of verminderde toegang tot water zijn in toenemende mate bedreigingen voor mensen wereldwijd. Tegengestelde belangen leiden tot impasses of conflicten. Door een win-win situatie voor alle partijen te creëren, doorbreekt Commonland deze situatie.

Over Ferwerda

Ferwerda studeerde tropische ecologie, tropische landbouw en milieukunde in Nederland en Colombia, en was lange tijd werkzaam in Latijns-Amerika. Hij is Executive Fellow Business & Ecosystems aan de Rotterdam School of Management – Erasmus Universiteit, speciale adviseur van de IUCN Commission Ecosystem Management (Zwitserland), en verbonden aan One Trillion Trees van het World Economic Forum. Van 1995-2012 was hij werkzaam bij het Nederlandse kantoor van de IUCN (International Union for Conservation of Nature), waarvan de laatste 12 jaar als directeur. In deze periode zette hij o.a. een internationaal natuurbehoudprogramma op, dat 1500 projecten heeft gefinancierd. In 2005 richtte hij samen met McKinsey en Egon Zehnder, Leaders for Nature op, een internationaal bedrijven netwerk om biodiversiteit op de agenda te zetten. Het resulteerde onder andere in een open brief van 80 CEO’s aan de overheid in 2006. Dit leidde tot een akkoord over biodiversiteit tussen de IUCN-lidorganisaties en werkgeversorganisatie VNO-NCW. In 2019 ontving hij de Groeneveldprijs voor landschapsbeheer.

Ambassadeurs

overzicht →