Over ons

Het kernteam fungeert als antenne, verbinder en uitvoerder. Ze signaleert waar bodem een rol van betekenis zou kunnen spelen, maar waarbij de bodemlink nog niet is gelegd.  Het kernteam geeft haar signaal door aan het netwerk en/of organiseert een gesprek of bijeenkomst om de verbinding te maken.

Erik Verhallen: Green Deal Voedselbossen

Jos Verheul: Landeigendom en Landgebruik

Marco Vergeer: Stadsbodem – TerrAgenda

Margot De Cleen: TerrAgenda – Geef de Bodem een stem – Stop Landdegradatie

Renée Zijlstra: Green Deal Voedselbossen – Verrijkende Landbouw – Ambassadeurs

 

Afstemming met ambassadeurs

Ambassadeurs met warme belangstelling voor één van de acties, worden door het kernteam om advies en medewerking gevraagd. Voor de selectie van acties wordt regelmatig gesprek gevoerd met de voorzitter van de ambassadeurs, Felix Rottenberg. Maak kennis met onze ambassadeurs

foto van Aequator Groen & Ruimte