Echte helden die zie je zelden maar
je kunt nu wel hun verhalen lezen.

 


Aardse Helden

In de serie Aardse Helden zetten we vrouwen en mannen in het zonnetje die een belangrijke rol spelen in duurzaam bodem- en landgebruik. De serie wordt eind 2020 gebundeld in een boekje.

Johan Bouma is emeritus hoogleraar bodemkunde aan de WUR en lid van de groep Soil, Food and Health van het EU kennisinvesteringsprogramma 2021-2027.

Paul Camps is adviseur bij de afdeling Woon- en Werkklimaat van de gemeente Amersfoort.

Liesbeth Cremers is mede-eigenaar van landgoed Vilsteren in Overijssel. Ze is een van de oprichters van Soil4U.

Ronnie Hekkenberg werkt bij de gemeente Zaanstad als vakspecialist bodem en adviseur Omgevingsvisie en Ondergrond.

Tanja Klip-Martin, is dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe.

Saskia Keesstra is senior onderzoeker Bodem, Water en Landgebruik bij Wageningen Environmental Research.

Anne van Leeuwen is medeoprichter van de regeneratieve demonstratieboerderij Bodemzicht op Landgoed Grootstal en coördinator van de werkplek aldaar.

Ricardo Cano Mateo is medeoprichter van de regeneratieve demonstratieboerderij Bodemzicht en boer van Bodemzicht.

Ronald Rovers is onder andere Fellow aan de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven en schrijver van het boek ‘Gebroken Kringlopen’.

Martijn van Houten werkt bij Witteveen+Bos om daar de bodemafdeling in een maatschappelijke context te zetten.

Lian Kasper is zzp-er bij Land & Co en werkt daar als projectleider, programmamaker, trainer en coach.

Frank Lonnee werkt als projectleider en coördinator bodem en ondergrond bij de provincie Limburg.

Douwe Jonkers is programmamanager Veen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tijdlijn

overzicht →