Ons voedselsysteem en het migratievraagstuk; kan landbouw ons weer ‘verbinden’?
Een bijzondere denksessie in de polder. Onder leiding van Felix Rottenberg met een groep denkers en doeners, niet gehinderd door de factor tijd, een prangend ‘boer bankier  burger,’ vraagstuk uitgebreid te verkennen.

Het nazomercollege Boer Burger Bankier vindt op 10 september 2016 plaats van 10.30 tot 17.30 uur  op Zonnehoeve in Zeewolde

Thema van deze vierde editie op zaterdag 10 september is de relatie van ons voedselsysteem en het migratievraagstuk. Of omgekeerd, hoe zorgen we dat de verbinding tussen mens en omgeving in stand blijft of hersteld wordt door revitalisering van gebieden in sociaal, economisch en landbouwkundig opzicht.

Wereldwijd raken steeds meer mensen op drift door armoede, oorlog en klimaatverandering . De rol van ons landbouw- en voedselsysteem is daarin  onderbelicht. Landrechten, vrouwenrechten, het teloorgaan van traditionele landbouwkundige kennis en culturele trots, de invloed van het grote bedrijfsleven in de agro-keten; vele factoren spelen een rol waardoor het platteland in plaats van vitale, groene woon- en werkplaatsen verworden tot verlaten en bodemkundig uitgeputte woestenijen.

Miljoenen kleine boeren in ontwikkelingslanden en opkomende economieën trekken naar de stad, wat tot een bron van sociale onrust kan leiden. Ook in Europa neemt het aantal boeren in zeer hoog tempo af. Migranten, vaak zonder status, worden onder vaak slechte omstandigheden in Europa en de VS in de landbouw te werk gesteld. Toch ontstaan er wereldwijd ook steeds meer initiatieven waarin voedselproductie weer als uitgangspunt wordt genomen voor herstel van sociale cohesie, leefbaarheid en voedselkwaliteit.

Welke factoren spelen een rol bij ‘uitstoting’ van mensen uit de landbouw? Hoe kunnen we een omkering aanpakken waarin de land- en tuinbouw juist zorgt voor meer werkgelegenheid en een betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen? En hiermee bijdragen aan vermindering van migratie en de daarmee gepaard gaande instabiliteit in de wereld. Wat is hierin de rol van de boer, de burger en de bankier?

Programma:

  • In de ochtend een college van Klaas van Egmond, hoogleraar geowetenschappen, voormalig directeur van het Milieu en Natuurplanbureau, lid van het Sustainable Finance Lab en o.a. auteur van het boek ‘Zonder wij geen ik, samenhang in een uiteenvallende maatschappij’.
  • Biologische lunch verzorgd door Zonnehoeve en 2 Syrische koks
  • In de middag gaat Felix Rottenberg in gesprek met ‘boer, bankier, burger’ .
  • Hanny van Geel, boerin en actief in de internationale boerenorganisatie La Via Campesina & Jorrit Kiewik, de nieuwe directeur van de Youth Food Movement
  • Peter Blom, bestuursvoorzitter en Michiel Wagener, manager team Landbouw en Voeding Triodos Bank
  • Gijs Werschkull, initiatiefnemer van biologische restaurantketen Gys en van restaurant Syr in Utrecht voor ondersteuning voor werk en integratie van Syrische vluchtelingen.
  • 17.30 debat met de zaal, samenvatting & conclusies. Hierna is er gelegenheid om wat te drinken en iets lichts te eten.

Verwacht wordt dat het onderwerp van dit jaar je extra belangstelling heeft. We nodigen een beperkt aantal mensen uit die direct betrokken zijn bij de noodzakelijke transitie naar een ecologisch houdbaar en menselijk sociaal voedselsysteem en een robuust en stabiel financieel ecosysteem ofwel hierover specifieke kennis bezitten. Het aantal plaatsen is beperkt.

Deelname is gratis. We vragen op de dag zelf een bijdrage voor de biologische lunch, drankjes en hapjes. Richtbedrag is € 30, -. Aanmelden kan via boerburger@zonnehoeve.net. Locatie is boerderij Zonnehoeve, Priempad 6, 3896 LJ Zeewolde (www.zonnehoeve.net).

Meer informatie bij Piet van IJzendoorn (06 20436949) of Renée Zijlstra (06 12965332).
Boer Burger Bankier, is een initiatief van Felix Rottenberg (Voedsel en Landbouwdialogen), Bert van Ruitenbeek (Ecominds), Thomas Steiner (Triodos Bank), Piet van IJzendoorn (Zonnehoeve) en Jos Verheul & Renée Zijlstra (Initiatief Bewust Bodemgebruik)

Tijdlijn

overzicht →