Hebben we genoeg Nederland voor onze transities?

Die vraag stelde Rijkswaterstaat aan het Bodemtraineeship. Sverre van Klaveren, NĂ dia Mobron, Esmeralda Miner en Kevin de Koeijer rekenden de claims op land en bodem door en vonden dat we zonder keuzes en het slim inzetten van bodem en land 3 keer Nederland nodig hebben.

Transities willen land en bodem

De wens tot verduurzaming van de energie, een duurzaam voedselsysteem en de totstandkoming van een circulaire economie vragen allen om land en bodem. Maar ook andere maatschappelijke claims: adaptatie aan klimaatverandering, voldoende woonruimte, herstel natuur en biodiversiteit kunnen niet zonder land en een goed bodemsysteem. Kan dat allemaal wel?

We hebben elke cm2 in Nederland nodig

Sverre van Klaveren en zijn team hebben deze claims onderzocht. Ze hebben doorgerekend hoeveel land er in Nederland nodig is en welke bodem daarvoor geschikt is. Voor landbouw als je kringlopen sluit. Waar in Nederland passen welke vormen van landbouw? Waar vindt uitbreiding van natuur plaats en hoeveel ruimte vragen wind- en zonne-energie? Heel veel blijkt!

Integrale aanpak en samenwerking is de default!

Als we geen keuzes maken en niet samenwerken en functies combineren, gaat het niet lukken om onze transities en opgaven te realiseren! Land en bodem zijn essentieel. Dit vraagt om een integrale benadering in gebieden, waarbij de draagkracht en herstel van bodems vol wordt meegenomen. Sverre en zijn team benadrukken dan ook:

Geef de Bodem een Stem!

Meer weten? Lees het artikel (pdf, 5.9 MB) in het blad Bodem of kijk naar het filmpje dat ze maakten voor het Kennisevent van het Bodemtraineeship.

  • E.S. van Klaveren MSc: bodemtrainee bij de Unie van Waterschappen.
  • N.A.C. Mobron MSc: watertrainee bij het Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam.
  • K.A. de Koeijer Ing.: watertrainee bij Waterschap Scheldestromen.
  • E. Miner MSc: bodemtrainee bij de Gemeente Utrecht.

 

Tijdlijn

overzicht →