Landschap, tijdschrift voor landschapsonderzoek, heeft in samenwerking met het initiatief Bewust Bodemgebruik een themanummer bodem, landgebruik en landschap uitgebracht. In het tijdschrift worden enkele achtergronden van de onderwerpen van de TerrAgenda belicht. Met onder andere essays over Bodem en duurzame ontwikkelingsdoelen van Saskia Keesstra en Saskia Visser van de WUR, over de Nederlandse landbouw in 2040 van Meino Smit, over Het land(schap) is ons kapitaal van Ronald Rovers, over Bodembeleid en governance van Maurice Henssen en Sytze Keuning, en over Gefundeerde stedelijke opgaven van Marco Vergeer. Met een wetenschappelijk artikel over prestatie-indicatoren voor landbouwbodems en met een mooi ‘op pad’ verhaal van Kien van Hövell op landgoed Grootstal.

Het blad is digitaal beschikbaar via www.landschap.nl.

Tijdlijn

overzicht →