Het initiatief Bewust Bodemgebruik is een dialoog gestart over een ‘robuuste bodem onder de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs)’. Dit doet het initiatief Bewust Bodemgebruik samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

Er zijn serieuze maatschappelijke transities nodig op het gebied van energie en klimaat, voedselvoorziening en circulaire economie, mobiliteit en leefbare steden. Deze transities zijn urgent: 2030 is morgen! Dit was het onderwerp van een directeurenbijeenkomst op 6 november 2017. De bijeenkomst was op initiatief van Elaine Alwayn en Lilian van den Aarsen van het ministerie van IenW, Hugo von Meijenfeldt, de Nationaal Coördinator Sustainable Development Goals (SDGs) en RWS(Rijkswaterstaat) en het Initiatief Bewust Bodemgebruik. Het verslag: ‘Een robuuste basis onder de Sustainable Development Goals'(pdf, 238 kB)

Een vervolgbijeenkomst vond plaats op 8 juni 2018 met de ambassadeurs van het Initiatief. Daarbij stond SDG 15 ‘herstel ecosysteemdiensten en behoud biodiversiteit’ centraal. Maar ook werd de link gelegd met andere SDGs (onder andere 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13).Deze SDGs zijn zonder een gezond bodem- en watersysteem niet te realiseren. Samenwerking met de SDG 17 ‘partnerschappen voor de doelen’ is hierbij van belang.

SDG’s waarmee de link werd gelegd met SDG 15 ‘herstel ecosysteemdiensten en behoud biodiversiteit’:
2. Einde aan honger
3. Gezondheid en welzijn
6. Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
8. Fatsoenlijke banen en economische groei
11. Veilige en duurzame steden
12. Duurzame consumptie en productie13. klimaatverandering aanpakken

Ambassadeursbijeenkomst 8 juni

De bodemambassadeurs van het Initiatief Bewust Bodemgebruik gingen in gesprek met Lilian van den Aarsen, directeur Kennis, Innovatie en Strategie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Hugo von Meijenfeldt, nationaal coördinator duurzame ontwikkelingsdoelen. In de discussie kwam naar voren dat de sociale aspecten een grotere rol moeten spelen naast de economische aspecten en het gesprek moet worden gevoerd vanuit de doelen. Afgesproken dat het kernteam deze bevindingen uit de discussie uitwerkt in een brief gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om de dialoog verder vorm te geven. Lees het verslag van de ambassadeursbijeenkomst 8 juni 2018 (pdf, 134 kB)

SDG bijeenkomst 18 mei

Naast de vervolgbijeenkomst heeft het Initiatief op 18 mei 2018 ook een bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp. Samen met het Platform Bodembeheer en onder andere met medewerking van de provincie Utrecht en Verzekeringsmaatschappij ASR. Doel van de bijeenkomst was om de rol van de ondergrond bij de SDGs concreet te maken. Lees hier meer over (pdf, 82 kB).

SGD bijeenkomst 6 november

Het nieuwsbericht over deze bijeenkomst.

Een opiniestuk

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: ACHIEVING TRANSITIONS THROUGH SUSTAINABLE SOIL AND LAND USE (pdf, 560 kB).
Een opiniestuk door: Gerben Mol, Margot de Cleen, Co Molenaar, Saskia Keesstra, Saskia Visser, Joop Okx. Wageningen, November 2017.

Tijdlijn

overzicht →