De ambassadeurs van het maatschappelijke netwerk Initiatief Bewust Bodemgebruik vinden het belangrijk dat in gebieden het landgebruik is afgestemd op de bodem. Toekomstbestendig land- en bodemgebruik vermindert bodemdegradatie, waardoor dure herstelmaatregelen worden voorkomen. Voor de actuele opgave van stikstof hebben ze inĀ deze brief de analyse gemaakt: hoe zou het beter kunnen? Want met een vitale bodem in bebouwd en onbebouwd gebied, zijn we beter in staat om onze maatschappelijke opgaven te realiseren.

Tijdlijn

overzicht →