Stop bodemdegradatie

Zoals Franklin D. Roosevelt al zei: “A nation that destroys its soils, destroys itself”. Zonder een gezond natuurlijk (bodem- en water) systeem zijn de Sustainable Development Goals (SDGs), onze mondiale opgaven, niet haalbaar. Daarom is herstel van bodems een topprioriteit.

Het is belangrijk te realiseren dat een gezonde of vitale bodem essentieel is voor onze welvaart. Helaas is onze bodem, ook in Nederland, niet overal gezond en zelf aan degradatie onderhevig. Zoals het Initiatief Bewust Bodemgebruik in haar brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat schrijft: ‘Het gaat niet goed met de bodem in Nederland!’

Uitleg bodemdegradatie

Wat is bodemdegradatie precies en waarom is actie nu nodig? Dat zet Margot de Cleen van het Initiatief Bewust Bodemgebruik uiteen in een artikel (pdf, 84 kB) het vakblad Bodem van juni 2019.

Het Bodem Breed Symposium op 16 mei 2019 stond geheel in het teken van de SDG’s en de rol van bodem bij het behalen van deze doelen. Meer over dit symposium is te lezen op de website bodembreedsympoium.nl. Via deze site is ook het gehele juni nummer van het blad Bodem te downloaden.

Tijdlijn

overzicht →