Youth Food Movement Academie brengt de relatie bodem – mens letterlijk in beeld!

Photo: Nichon Glerum

Dit portret “Vaste grond” verbeeld het bodemleven dat zorgt voor een bodem waar we op kunnen bouwen. Zonder bodemleven geen voedsel en zonder voedsel geen menselijk bestaan.
Dit is een van acht verbeeldingen over wat zich in de bodem afspeelt. Wat zich daar afspeelt is direct op ons (de mens) geprojecteerd. Op deze manier zit de bodem ons letterlijk op de huid en kunnen we niet langer om haar heen.

Youth Food Movement academie 
De Youth Food Movement academie (YFMa) heeft voor het Initiatief Bewust Bodemgebruik de relatie bodem – mens letterlijk in beeld gebracht. Door middel van acht aansprekende thema’s / metaforen wordt in één oogopslag duidelijk wat onze relatie met de bodem is. Op 4 juli 2015 vond de presentatie van de acht beelden plaats op de slot bijeenkomst van de YFMa 2015.

De beelden zijn nu beschikbaar voor de activiteiten van het Initiatief Bewust Bodemgebruik. Een aantal foto’s met bijschrift staan op de website van het Initiatie Bewust Bodemgebruik. Tekst en beeld zijn op ansichtkaarten geplaatst. Ook zijn de beelden ingelijst (formaat A0) en worden uitgeleend voor exposities.

De thema’s die uitgewerkt zijn tot fantastische beelden zijn:

Geven of graaien

Photo: Nichon Glerum

Bloeit u ook zo op van lekker eten en luieren? De bodem floreert door organische voeding, een groene bedekking en door rust (niet kerende grondbewerking).

Bodem boven maaiveld

Photo: Nichon Glerum

Chips op een zomerse dag of een duik in een zilte zee is heerlijk. Te veel zout is niet goed voor ons en ook niet voor de bodem. Zeekraal en zeekool staan op ons menu. Veel landbouwgewassen kunnen zout niet verdragen.

De levende huid

Photo: Nichon Glerum

Zonder kleding is de mens kwetsbaar voor zon, wind en regen. Bij de bodem is het net zo. De bodem bekleedt zich het liefst met planten om aftakeling te voorkomen.

Buik en bodemleven

Photo: Nichon Glerum

Een gezonde darmflora maakt nuttige stoffen vrij uit je voedsel. Zo maakt een gezond bodemleven nuttige stoffen vrij voor planten om te groeien. Duurzaam beheer van de bodem draagt hieraan bij.

Voeding van (W)aarde

Photo: Nichon Glerum

Voor onze gezondheid is het van belang om gevarieerd te eten. Dit geldt ook voor de bodem. Organische mest en compost zijn dè maaltijden voor een vruchtbare en gezonde bodem.

Vaste grond

Photo: Nichon Glerum

Het bodemleven zorgt voor een bodem waar we op kunnen bouwen. Zonder bodemleven geen voedsel en zonder voedsel geen menselijk bestaan.

Tot op de bodem

Photo: Nichon Glerum

Door genoeg te drinken, zorgen we goed voor ons lichaam. Ook de bodem heeft water nodig om te kunnen floreren. Water zorgt ervoor dat de bodem en wij niet uitdrogen.

Van welke bodem eet jij het liefst?

De bodem eet het liefste onbespoten voedsel! Pesticiden komen uiteindelijk in de bodem terecht waar ze schade aanrichten aan het bodemleven.

 

De portretten zijn in 2015 op de Dutch Design Week gepresenteerd bij Nature meets design.
Over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jos Verheul en Renée Zijlstra

Tijdlijn

overzicht →