Festival ‘Follow UP’

Op 25 november 2020 vindt het festival ‘Follow UP’ plaats. De partners van het convenant Bodem en Ondergrond delen en verdiepen tijdens het festival de ruim 300 gezamenlijk ontwikkelde producten en tools, praktijkervaringen en vele ontstane verbindingen met netwerken rond de maatschappelijke opgaven. Ze blikken terug op 10 jaar samenwerking en kijken ook vooruit naar de noodzakelijke samenwerking na het kantelpunt van saneren en beheren.

Tijdens het festival wordt tussen 13.00 en 14.00 uur namens het initiatief Bewust Bodemgebruik de TerrAgenda aangeboden door haar bodemambassadeurs.

Programma

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

Vanaf 11.00 Festival Tour langs successen uit regionale projecten
12.00 – 13.00 Netwerk-‘lunch’ met kennismarkt en de zeepkist
13.00 – 14.00 Talkshow deel I
14.00 – 15.00 Workshopronde I
15.00 – 15.10 Pauze
15.10 – 16.10 Workshopronde II
16.10 – 16.25 Talkshow deel II
Vanaf 16.25 Netwerk-‘borrel’ met kennismarkt

Meer informatie over het programma is te vinden via deze link.

Tijdens de workshoprondes I en II wordt vanuit het initiatief Bewust Bodemgebruik ook een aantal workshops georganiseerd:

Workshopronde I

1.2 TerrAgenda; balans in de regio

In de regio worden afwegingen gemaakt over de ondergrondse ruimteverdeling en is er een groeiende zorg of het natuurlijke systeem al deze veranderingen wel aankan. Deze twee ontwikkelingen brengen spanning met zich mee. In deze sessie staat de vraag centraal: Hoe zorgen we voor een vitale bodem, een balans in gebruik en beheer en eerlijke verdeling van de diensten?

1.3 TerrAgenda; geef de bodem een stem

De TerrAgenda is gericht op vitale bodems in 2030. Eén van de agendapunten betreft het geven van een stem aan de bodem, zodat in activiteiten, toekomstvisies, plannen en ontwikkelingen het natuurlijk systeem een volwaardige plaats krijgt. In besluitvorming, of dit nu privaat of publiek is, komt de stem van dit systeem maar beperkt tot haar recht. Zelf kan ze niks zeggen, wie doet dat voor haar? Help mee de bodem een stem te geven.

Workshopronde II

2.2 TerrAgenda: bewustwording en participatie

De bodem is de basis en het fundament onder meerdere maatschappelijke opgaven. Maar wat is het draagvermogen van de bodem vanuit drie invalshoeken: mens, land, waarde. In de werksessie gaan we in op momentum, urgentie en aanleiding. We vertellen over een ontwikkelde aanpak op hoofdlijnen. Vervolgens gaan we meer ideeën ophalen, om bewustwording en participatie verder te helpen.

2.3 TerrAgenda: gebiedsbenadering Verrijkende Landbouw

Het project wil een beweging veroorzaken naar een landbouwmodel waarin de landbouw de bodem verrijkt. In de aanpak wordt gewerkt vanuit de perspectieven mens, waarde en land en staat een gebiedsbenadering centraal. In de sessie zal dit worden toegelicht en wordt met de deelnemers gesproken over de gebiedsbenadering en een inventarisatie van systeemaanbevelingen.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven voor het Follow UP Festival via deze aanmeld-link. Direct na inschrijving ontvang je een bevestiging per e-mail. In de week voorafgaand aan het evenement ontvang je van ons tips en instructies om online deel te nemen. Heb je je al eerder geschreven en daarbij een voorkeur opgegeven voor live deelname vanuit DeFabrique? Dan is je aanmelding automatisch omgezet naar online deelname. Je voorkeuren voor workshops zijn behouden. Opnieuw aanmelden is niet nodig.