Bas van de Griendt

“Als het gaat om de rol en betekenis van de bodem is maatschappelijk bewustzijn cruciaal. Het gaat er om dat we anders leren kijken naar de bodem”

Bas van de Griendt is al vrijwel zijn hele werkzame leven actief op het snijvlak van enerzijds milieu en duurzaamheid en anderzijds vastgoed en gebiedsontwikkeling. Bas van de Griendt is eigenaar van Stratego Advies, een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Stratego Advies werkt voor publieke en private partijen die betrokken zijn bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Niet alleen nieuwbouw, maar ook renovatie en transformatie.
Hiervoor werkte hij bij BPD (Bouwfonds Property Development), Royal HaskoningDHV en TAUW. Hij studeerde fysische geografie aan de Universiteit Utrecht. Zeventien jaar na zijn afstuderen promoveerde hij aan diezelfde universiteit in de planologie en de economie.

Naast zijn werk heeft Bas van de Griendt een aantal nevenfuncties. Zo is hij o.a.

  • lid van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) van de provincie Utrecht
  • lid van de Stuurgroep Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO)
  • lid van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie in het kader van het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’

Bas van de Griendt is docent bij verschillende beroepsopleidingen voor de vastgoedmarkt, waaronder die van NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen), ASRE (Amsterdam School of Real Estate) en NRP Academy van het Nationaal Renovatie Platform (NRP).

 

Ambassadeurs

overzicht →