Birgitta Kramer

Birgitta Kramer werkt sinds 1998 aan duurzame ontwikkeling en circulaire economie. Sinds 2019 werkt Birgitta als Programmamanager Circulaire Economie bij de Goldschmeding Foundation. Hier houdt ze zich bezig met (het opschalen van) circulaire initiatieven.

Ze initieert, bouwt, financiert en beheert projecten die de circulaire economie bevorderen en versnellen. Om circulaire initiatieven op te schalen, richt de Goldschmeding Foundation zich op sociale innovaties op het gebied van werkgelegenheid en vaardigheidsontwikkeling. De leidende principes in haar werk zijn evenwichtige groei, inclusieve werkgelegenheid, duurzame bedrijfsmodellering en samenwerking tussen verschillende belanghebbenden.

Hiervoor heeft Birgitta Kramer 7 jaar als Duurzaamheidsmanager bij Vitens gewerkt. Ze ontwikkelde hier innovatieve benaderingen, samenwerkingsverbanden en programma’s om duurzame productie en distributie van leidingwater mogelijk te maken. Bij Vitens was Birgitta één van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de dynamische bodemindex. Deze index moet bijdragen aan gezonde landbouwbedrijven, behoud van de waarde van landbouwgrond en betaalbare grondwaterwinning. Een dergelijke index geeft agrarische ondernemers beter inzicht in de bodem die zij gebruiken en hoe ze deze beter kunnen beheren. De index kan een middel zijn om agrariërs die duurzaam omgaan met hun grond, financiële voordelen te beden.

 

Ambassadeurs

overzicht →