Hester Maij

Hester Maij is corporate director public and quality affairs bij FrieslandCampina. Van 2011 tot de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 was Maij gedeputeerde in Overijssel met de portefeuille landbouw, agro en food, natuur en landschap, cultuur, monumentenzorg en erfgoed, Europa, coördinatie netwerkstad Twente. Verder was zij lid van de Klimaattafel Landbouw & Landgebruik namens het IPO.

Hester Maij zet zich in voor de duurzame landbouw. Ze gaf onder andere leiding te geven aan de Taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw van LNV. Maij pleit voor een rendabele kringlooplandbouw met een verdienvermogen en verdienmodel voor het boerenbedrijf.

Ambassadeurs

overzicht →