Ruud Mantingh

Van boeren komaf, het oog immer op de bodem gericht en met een passie voor kennisoverdracht. Dat is samengevat Ruud Mantingh onze  bodemambassadeur.

Ruud werkt voor Aequator Groen & Ruimte bv, een klein bureau (20 mensen) maar met een zeer goed netwerk, hoog kennisniveau en impact. Ze zijn o.m. sterk op bodem, water, natuur en landbouw en de onderlinge samenhang tussen deze thema’s. Ruud is directeur en (groot)aandeelhouder. Vanuit het Initiatief BewustBodemgebruik werken we al geruime tijd samen, onder andere recent in het STRONG project Bodembewust Boeren. Aequator Groen & Ruimte werkt ook samen met RoyalHaskoningDHV aan het project verrijkende landbouw waar ingezet wordt op een nieuw volhoudbaar landbouwsysteem in Nederland dat vanaf de bodem gezond is. Verder kennen we ze o.a. van het project Boer bij Kennis; een uitwerking en invulling van een deel van de bodemstrategie van de minister van LNV.

Runt een loonbedrijf en akkerbouwbedrijf

Ruud werkt inmiddels 20 jaar bij Aequator. Hoewel zijn vader onderwijzer was, ziet hij zichzelf van boeren komaf. ‘Thuis hadden we altijd veel dieren zoals paarden en schapen. Als jongen wilde ik boer worden.’ Dat is gelukt. Ondanks zijn functie bij Aequator runt hij ook een loonbedrijf en heeft hij een klein akkerbouwbedrijf. Na de middelbare- en hogere landbouwschool heeft hij nog de WUR gedaan.

Bevlogenheid op scholingsgebied

Ruud ziet ten aanzien van bodembeheer nog veel mis gaan op boerderijen, maar realiseert zich ook de weerbarstige praktijk. Zijn missie is om te laten zien dat bodem de basis is. Dat resulteert in een bevlogenheid op scholingsgebied. Aequator geeft o.a. bodemcursussen aan Cumula en agrohydrologie aan diverse waterschappen. Verder had Aequator een eigen promovendus in dienst die aan de WUR is gepromoveerd op een Beslis Ondersteunend Systeem voor waterverdeling in Tasmanië (waar boeren betalen voor water), maar ook toepasbaar in Zeeland (geen eigen zoetwater, Waterhouderij). Promotor was Petra Hellegers.

Nieuwe Landbouwvoorlichting!

Ruud’s droom is een nieuwe Landbouwvoorlichting. Wij dromen met hem mee. Na de oorlog was Nederland immers zeer succesvol in het opzetten van een kennisinfrastructuur (Onderzoek – Voorlichting – Onderwijs) die de landbouw zeer sterk heeft ontwikkeld. De infrastructuur is nauwelijks meer aanwezig maar het netwerk bestaat nog steeds.
Op dit moment hebben we geen gebrek aan kennis en ook geld is echt te vinden. We zijn het er over eens dat het vooral een organisatie vraagstuk is.

Ambassadeurs

overzicht →